Новини

Алгоритм та моделі залучення старост до надання адміністративних послуг

 Ресурс_22x_1.png


Староста – це посада, створена для наближення органів влади до громадян та забезпечення жителів старостинських округів належним наданням адміністративних послуг. Зручні та доступні послуги на місцях є одним з пріоритетів як децентралізаційної реформи, так і державної політики. За швидким прогресом і розвитком електронних послуг не варто забувати і про мешканців невеликих населених пунктів зі старостинських округів. Громадяни не повинні відчути погіршення доступу до адміністративних послуг у зв’язку з об’єднанням (укрупненням) територіальної громади.

Тому у законодавстві передбачено можливість покладання на старост окремих завдань адміністратора ЦНАП. На практиці у старостатах створюються віддалені робочі місця адміністраторів (ВРМ) центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) із залученням старости до надання цих послуг або без такого залучення. До таких ВРМ мають бути інтегровані найбільш затребувані мешканцями групи послуг.

Також староста може надавати послуги (а також отримувати заяви та документи і видавати результати надання адмінпослуг) в рамках покладення на нього окремих повноважень адміністратора і без створення ВРМ. Вирішувати питання про покладення окремих завдань адміністратора ЦНАП та обсяг цих завдань має місцева рада (орган, який створив ЦНАП громади).

Староста також може сприяти в наданні адмінпослуг шляхом координації виїздів мобільного ЦНАП / адміністратора, в разі наявності таких можливостей у ЦНАП громади.

           

Шляхом залучення старост до надання адміністративних послуг можуть надаватись «швидкі» послуги, такі як: реєстрація народження, смерті, шлюбу; реєстрація місця проживання. Також старости надають або сприяють в наданні адміністративних послуг соціального характеру (АПСХ), місцевих послуг (земельні, житлові, в т. ч. довідки), можуть вчиняти окремі нотаріальні дії (у сільських населених пунктах). Задля забезпечення виконання завдань адміністратора, їх необхідно зафіксувати у Положенні про старосту, що затверджується місцевою радою.

Враховуйте, відповідно до ч.6 ст.13 ЗУ «Про адміністративні послуги» старости можуть за рішенням місцевої ради:

- самостійно надавати адміністративні послуги будучи в ролі представника суб’єкта надання адмінпослуги, яким є відповідний ОМС, зокрема;

- виконувати окремі завдання адміністратора, як то приймання заяв та передача їх в ЦНАП чи суб’єктам надання адміністративних послуг, видача результатів;

- надавати консультації суб’єкту звернення щодо отримання адміністративних послуг.

При залученні старост до надання адміністративних послуг важливо врахувати його (її) кваліфікаційний рівень, технічні можливості робочого місця, наявність стійкого інтернет-зв’язку в межах старостинського округу (надання окремих груп послуг передбачає роботу в державних реєстрах та програмних комплексах). Старості в установленому порядку виготовляється та видається номерна гербова печатка місцевої ради або її виконавчого комітету, в тому числі з метою надання адміністративних послуг жителям відповідних населених пунктів територіальної громади, у випадку покладання на старосту завдань адміністратора виготовляється кваліфікований електронний підпис та печатка адміністратора. В частині виконання завдань адміністратора координує роботу старост керівник(-ця) ЦНАП.

Алгоритм дій покладання на старосту окремих завдань адміністратора:

  1. Проведення аналізу наявних повноважень старости (базових та додаткових) шляхом вивчення:
  • положення про старосту;
  • посадової інструкції (за наявності);
  • розпорядчих документів, якими на старосту могли покладатися додаткові повноваження, завдання тощо окрім базових повноважень.
  1. За результатом аналізу робимо висновки щодо доцільності покладання зазначених завдань на старосту або ж ідентифікуємо потребу введення посади адміністратора. При цьому, важливо передбачити взаємозамінність на період (його) відсутності (відпустка, хвороба тощо), задля забезпечення безперервного надання послуг. Це також регламентується рішеннями місцевої ради.
  1. Реалізація рішення:
  • підготовка проєкту рішення місцевої ради про внесення змін / затвердження в новій редакції Положення про старосту щодо покладання на старосту окремих завдань адміністратора;
  • включення питання до порядку денного сесії місцевої ради;
  • рішенням сесії місцевої ради затверджується внесення змін / нова редакція Положення про старосту.

На сьогоднішній день, старости активно залучаються до надання адміністративних послуг. Зокрема, після повномаштабного вторгнення рф, ще більше старост розпочали надавати, в тому числі, окремі послуги для ВПО.

Адміністративні послуги були та залишаються затребуваними мешканцями старостинських округів. Особливо актуальним це питання є в умовах воєнного стану, коли погіршено транспортне сполучення громадським транспортом між центром громади і старостинськими округами. Крім того, в більшості випадків організація надання таких послуг не потребує значних витрат з місцевих бюджетів, та дає можливість задовольнити потреби мешканців, які потребують якісних послуг від держави.

Авторка: Марина Замфір, експертка проєкту PROSTO «Підтримка доступності послуг в Україні»