Новини

Новини та зміни у системі адмінпослуг (11.07.2022 - 20.07.2022)

Пропонуємо підбірку окремих новин та актів про зміни у системі адмінпослуг та інших питань зі сфери публічного адміністрування за період з 11 - 20 липня 2022 року. Також додатково наводимо деякі матеріали, які не відносяться до сфери адмінпослуг, але можуть бути корисними для ОМС.

monik

Перелік новин та змін

Сервісні центри МВС працюють за принципом екстериторіальності

Міністерство внутрішніх справ України, опубліковано 20 липня 2022 року о 16:36

Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ працюють за принципом екстериторіальності. Незалежно від місця реєстрації ви можете звернутися до будь-якого з них і отримати необхідну послугу.

Окрім того:

  • громадяни, які переїхали тимчасово жити в інше місце, можуть отримати посвідчення водія або скласти практичний іспит у будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від того, у якому підрозділі складено теоретичний (практичний) іспит
  • особи, у яких закінчився термін позбавлення права керування, можуть отримати своє посвідчення водія та скласти іспити у зручному для них центрі МВС
  • також громадяни можуть повернути у будь-якому сервісному центрі МВС свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, виданого для поїздки за кордон (протягом 10 днів)

Адреси та графік роботи ГСУ МВС - https://cutt.ly/dLBBSr2

 https://www.kmu.gov.ua/news/servisni-tsentry-mvs-pratsiuiut-za-pryntsypom-eksterytorialnosti

Додаткові матеріали, які не відносяться до сфери адмінпослуг, але можуть бути корисними для ОМС

Парламент ухвалив законопроект, який звільняє від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності

М

Міністерство фінансів України, опубліковано 20 липня 2022 року о 12:52

Верховна Рада України у другому читанні прийняла проект Закону України, яким запропоновано звільнити від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності у період дії воєнного стану або стану війни. Відповідні зміни вносяться до Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни».

Законопроект спрямований на здійснення заходів з підтримки бізнесу та створення правових механізмів звільнення юридичних осіб від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності у період дії воєнного стану.

Зокрема, законопроект передбачає, що:

  • оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності разом з відповідними аудиторськими звітами, звітом про управління, консолідованим звітом про управління, звітом про платежі на користь держави та консолідованим звітом про платежі на користь держави здійснюється протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неоприлюднення фінансової звітності;
  • у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його припинення чи скасування, звільнити юридичних осіб від відповідальності за порушення вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо своєчасності та повноти оприлюднення фінансової звітності у повному обсязі на вебсторінці або вебсайті підприємства разом з відповідними аудиторськими звітами.

https://www.kmu.gov.ua/news/parlament-ukhvalyv-zakonoproekt-iakyi-zvilniaie-vid-vidpovidalnosti-za-porushennia-strokiv-opryliudnennia-finansovoi-zvitnosti

 

Нормативні акти, які не потрапили у попередній моніторинг

Постанова КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2022 р. № 314» від 07.07.2022 № 778

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2022 р. № 314» від 07.07.2022 № 778

(Установити, що подані до дня набрання чинності цією постановою суб’єктами господарювання декларації про провадження видів господарської діяльності, що включені цією постановою у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2022 р. № 314 “Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану”, є дійсними протягом шести місяців з дня набрання чинності цією постановою. Протягом зазначеного строку суб’єкти господарювання для подальшого провадження такої діяльності повинні отримати відповідні дозвільні документи у порядку, строки та на умовах, що передбачені законодавством)

Добірку новин та актів про зміни у системі адмінпослуг та інших питань зі сфери публічного адміністрування створено спільно з Громадською мережею публічного права та адміністрації UPLAN за координації Віктора Тимощука, члена правління Центру політико-правових реформ,с.н.с. Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України.