Новини

Що має / може робити староста, реалізовуючи це повноваження?

Під час надання експертами Проєкту інституційної підтримки громадам-парнеркам проводиться аналіз документів, що регламентують роботу старост в громадах- та інформації від самих старост. Одним з найчастіше обговорюваних під час цієї роботи повноважень, яким наділено старосту, є взяття ним участі у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного старостинського округу та інформування сільського, селищного, міського голови, виконавчих органів сільської, селищної, міської ради про його результати.

Це повноваження передбачено ст. 541 Закону України від 25.05.97 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Закон № 280). На жаль жодним іншим нормативно-правовим актом не деталізовано, яким чином староста має реалізовувати це повноваження. І тому, часто густо громади і самі старости визначають для себе це повноваження як контрольну функцію або - як фізичну роботу старости по впорядкуванню конкретних територій.

Starost_1805.png

Так що ж має чи може робити старости реалізовуючи це повноваження?

Староста — це посадова особа місцевого самоврядування, введена законодавцем, зокрема, для того, щоб староста діяв в інтересах жителів старостинського органу у виконавчих органах  відповідної ради. 

В коло таких інтересів може входити і  благоустрій старостинського округу.

Відповідно до Закону України від 06.09.05 р. № 2807-IV «Про благоустрій населених пунктів» (далі – Закон № 2807) благоустрій населених пунктів — це комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

Відповідно до ст. 3 Закону № 2607 система благоустрою, зокрема включає: здійснення державного, самоврядного і громадського контролю у сфері благоустрою населених пунктів

До об’єктів у сфері благоустрою населених пунктів належать:

1.   

Території загального користування: 
- парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки — пам’ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики; 
- пам’ятки культурної та історичної спадщини; 
- майдани, площі, бульвари, проспекти; 
- вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки; 
- пляжі; 
- кладовища; 
- інші території загального користування.

2.

Прибудинкові території

3.

Території будівель та споруд інженерного захисту територій

4.

Території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.

 

До повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері благоустрою, зокрема належать (ч. 2 ст. 10 Закону № 2807):

1.

Забезпечення виконання місцевих програм та здійснення заходів з благоустрою населених пунктів

2.

Організація забезпечення на території населеного пункту чистоти і порядку, дотримання тиші в громадських місцях

3.

Організація місць відпочинку для населення

4.

Затвердження схем санітарного очищення населених пунктів та впровадження систем роздільного збирання побутових відходів

5.

Здійснення самоврядного контролю за станом благоустрою та утриманням територій населених пунктів, інженерних споруд та об’єктів, підприємств, установ та організацій, майданчиків для паркування транспортних засобів (у тому числі щодо оплати послуг з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів), озелененням таких територій, охороною зелених насаджень, водних об’єктів тощо

6.

Визначення місць стоянок транспортних засобів та майданчиків для паркування на об’єктах благоустрою

7.

Визначення графіків роботи зовнішнього освітлення території

8.

Визначення на об’єктах благоустрою місць розміщення громадських вбиралень

9.

Залучення на договірних засадах коштів і матеріально-технічних ресурсів юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою населених пунктів

10.

Визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення в утриманні об’єктів благоустрою

11.

Визначення в установленому порядку розміру відшкодувань юридичними та фізичними особами за забруднення довкілля та інші екологічні збитки, спричинені порушенням законодавства у сфері благоустрою та охорони навколишнього природного середовища

12.

Інформування населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів

13.

Участь у проведенні щорічного всеукраїнського конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку»

14.

Видача дозволу на порушення об’єктів благоустрою у випадках та порядку, передбачених законом.


Контроль у сфері благоустрою населених пунктів спрямований на забезпечення дотримання всіма органами державної влади, ОМС, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону № 2807, Правил благоустрою території населеного пункту та інших нормативно-правових актів.

Зокрема, самоврядний контроль здійснюється сільськими, селищними, міськими радами та їх виконавчими органами) шдяхом:

- проведення перевірок території;

- розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

- участі в обговоренні проектів благоустрою територій населених пунктів, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд ОМС, підприємств, установ, організацій;

- подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, Правил благоустрою території населеного пункту.

Нормами ч. 1 ст. 40 Закону № 2807 до переліку органів та осіб, що здійснюють самоврядний контроль, старосту включено не було.

Водночас, староста працює на постійній основі в апараті відповідної ради та її виконавчого комітету, а в разі обрання членом цього виконавчого комітету - у виконавчому комітеті ради. Тож, за логікою законодавства до суб’єктів самоврядного контролю можна віднести і старосту, у разі якщо відповідно  до ч. 2 ст. 541 він працює на постійній основі виконавчому комітеті. І у такому випадку важливе значення у належній та ефективній реалізації старостою повноважень (як члена виконкому) має Регламент цього виконкому, де слід детально виписати всі процедурні моменти участі старости в його роботі в цілому та взяття участі у здійсненні контролю за станом благоустрою населеного пункту зокрема.

Потрібно це зробити, зокрема, з огляду на те, що на законодавчому рівні це питання не врегульовано. Тобто не зрозуміло, яким чином староста може долучитися до процесу контролю.

Які ж інструменти для здійснення такого контролю може мати староста. Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі – КпАП) до осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, віднесено посадових осіб, уповноважених на те виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад. Тож такими особами можуть бути саме старости. Зверніть увагу на цю норму, оскільки необхідність у складенні адміністративного протоколу виникає внаслідок виявлення адміністративного правопорушення, а це у свою чергу можливе під час здійснення контролю.

Тобто таким «ланцюжком» із норм законодавства ми доходимо висновку, що староста як посадова особа може мати право на здійснення самоврядного контролю у сфері благоустрою населеного пункту за певних умов:

- він/вона має працювати у виконавчому комітеті (рішення ради);
- бути щонайменше уповноваженим на складення протоколів (уповноважити старосту на складання протоколу має право лише виконавчий комітет відповідної ради, тобто це питання виключно індивідуальне).

Також не забуваємо, що відповідно до ч. 3 ст. 26 Закону № 280 на пленарному засіданні сільської, селищної, міської ради ТГ вирішується питання про затвердження Положення про старосту, де зазначаються повноваження, якими відповідна рада його наділяє. У мають бути прописані відповідні повноваження та можна деталізувати механізм їх здійснення. В останньому може допомогти Примірне положення про інспекцію з благоустою населеного пункту, затверджене наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 09.11.07 р. № 117.

При дотриманні зазначеного, староста буде мати право на здійснення контролю та на складення адміністративних протоколів у разі порушення законодавства в частині благоустрою населених пунктів.

Насамкінець хочемо додати, що успішна та ефективна робота старости при покладанні широких повноваженнях залежить не стільки від наявності знань, скільки від стратегічного бачення громади роботи старости на території старостинського округу.